Droga do marzeń / A way to make dreams come true

Spełnianie marzeń wyobrażałam sobie jako zupełnie spontaniczne i fantastyczne wydarzenie, które realizuje się bez niczyjej, a już napewno nie mojej interwencji. Wynikało to zapewne z wyobrażenia, że marzenia są nieosiągalne, zbyt magiczne i nierealne od samego początku. Pewnego dnia postanowiłam jednak popatrzeć na moje życie z innej perspektywy i postarać się odwrócić swoją rolę z biernego oczekiwania na cud, przemieniając ją na cierpliwą, ale stanowczą i konsekwentną realizatorkę swych postanowień. Ta diametralna zmiana mojego nastawienia miała źródło w dwóch spostrzeżeniach, z których sobie zdałam sprawę. Po pierwsze bardzo dokładnie sformułowałam swoje marzenia, umiałam sama przed sobą się do nich przyznać i je zaakceptować, a po drugie, pomyślałam, że moje życie polega dokładnie na tym, aby je realizować.

Oczywiście, że nie wszystko uda mi się osiągnąć i spełnić, czasem nawet będę musiała z czegoś zrezygnować, by znaleźć przestrzeń na coś ważniejszego, natomiast zmiany, które odczuwam już teraz, są absolutnie wspaniałe i odczuwalne na co dzień, choćby w moim nastawieniu do siebie, ludzi, czy świata, czy do mojego życia i jego sensu. Zdałam sobie sprawę, że życie polega na stopniowym planowaniu i realizowaniu marzeń, które powstają w naszych sercach i głowach. Dana nam jest kreatywność i siła woli, aby pokonać drogę czasem pełną wyrzeczeń, by móc finalnie zrealizować swoje pomysły. Wierząc w siebie i w to, że się uda, jesteśmy w stanie naprawdę wiele osiągnąć.

Dowodem, który jest jeszcze bardziej budujący i motywujący jest przykład mnóstwa ludzi, którzy stanowczo i chętnie, a przede wszystkim prawdziwie się realizują, promieniując radością, wewnętrzym dobrem i szczęściem – czyż nie jest to inspirujące, że tak wiele zależy od naszych chęci i wiary?

 

Fulfilling dreams I used to imagine as something absolutely spontaneous and fantastic, something that takes place without anyone’s, and certainly not mine intervention. This was probably due to the idea that dreams are unattainable, too magical and unrealistic from the very beginning. One day, however, I decided to look at my life from a different perspective and try to reverse my role from passively waiting for a miracle, transforming it into a patient but firm and consistent producer of my decisions. This radical change of my attitude had origins in two observations, of which I became eventually aware. First, I was able to name my dreams, I was able to admit them and accept them, and second, I thought that my life is precisely all about it – to make them come true

Of course, I will not achieve and fulfill everything that I have been dreaming of, sometimes I will have to give up on something, to find space for something more important, but all changes that I feel right now, are absolutely wonderful. I feel better and better every day, even my attitude to people, or to the world, or to my life and its meaning has changed. I realized that life consists of gradually planning and realizing dreams that arise in our hearts and minds. The creativity and willpower that have been given to us is simply to help us overcome some difficulties and doubts. Believing in ourselves and in idea, that we can succeed is the first step.

The proof, which is even more inspiring and motivating is an example of a lot of people who firmly and willingly, and above all truly are fulfilling themselves, sharing joy, good that they have inside and happiness – is not it inspiring that so much depends on our willingness and faith?

 

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Droga do marzeń / A way to make dreams come true

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s