Vintage

Sobota była dla mnie niesamowicie inspirującym dniem. Pozwoliłam sobie na odpłynięcie prawie w całości ciałem i duchem do wcześniejszych lat XX wieku. W kawiarni Czytelnia, na warszawskich Starych Bielanach znajduje się dużo półek, a na nich klucze do różnych światów. Tym razem udałam się do Francji i jej historii strojów.

Nierzadko wydaje mi się, że doskonale odnalazłabym się w innej epoce, często snują mi się po głowie wyobrażenia o minionych czasach, wyobrażam sobie jak mogłam przemierzać ulice mojego miasta te 60 czy 80 lat temu. Melancholia to może za duże słowo by określić moje uczucia, ale pewna doza nostalgii nie jest mi obca. Zastanawiam się często jakie były tamte kobiety, co kłębiło się w ich umysłach? Na jakie zainteresowania mogły sobie pozwolić? Jakie miały ambicje i cele? Zapewne w zależności od kraju ich myśli skupiały się na zupełnie różnych wyzwaniach.

Książka, której pozwoliłam się ostatecznie pochłonąć zatytułowana jest „Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa” autorstwa romanisty Krzysztofa Trojanowskiego. Znalazłam w niej wiele interesujących wątków, między innymi opisy garderoby kobiet sprzed II Wojny Światowej, podczas najazdów wojsk, oraz tuż po niej. Moda była od zawsze niesamowicie ważna i niosła ze sobą niemy, ale paradoksalnie bardzo krzykliwy przekaz nastojów i temperamentu poszczególnych lat w historii. Zmiana fasonów bardzo często wiązała się z sytuacją polityczną i warunkami materialnymi społeczeństwa, oraz misją jaką obierała w ówcześnie. Podczas wojny zadaniem kobiet była często pomoc na froncie, więc ich strój ewoluował przystosowując się do potrzeb.

Piękny jest fragment o czarnym kolorze, który jest oczywiście modnym jak co roku, i Paryżanki wybierają go na wieczorowe wyjścia, natomiast, aby nie popaść w zbyt dużą monotonnię kreatorzy mody sugerują szaleć z kolorami na kapeluszach, zachowując przy tym jednocześnie myśl, aby «wyeliminować wszelką przesadę, ekscentryczność i wszystko co sprzeczne z umiarem i dobrym gustem». Wyobrażam sobie jaką rewolucję mogłyby te słowa wywołać aktualnie, a może taka dyskusja byłaby właściwie bardzo potrzebna?

To czym tak bardzo się zauroczyłam, i co sprawia, że moje myśli jak szalone biegną do lat przedwojennych to niesamowita kobiecość ujawniająca się na każdym podziwianym przeze mnie stroju. Cudowne suknie, wspaniałe materiały, nieodzowne dodatki jak rękawiczki czy nakrycia głowy, bez których kobiety nie ruszały się z domu. Marzy mi się powrót tamtych fasonów pod warunkiem osadzenia ich w naszej rzeczywistości. Piękne ubrania, wzniosłe myśli, czyny, marzenia i siła, której kiedyś kobiety nie mogły manifestować. Takie połączenie zapiera mi dech w piersiach, inspiruje i motywuje do realizowania wszelkich pomysłów, które rodzą się w mojej głowie.

 

Saturday was an incredibly inspiring day for me. I let myself flow with my body and spirit to the previous years of the twentieth century. In the cafe Czytelnia in Warsaw’s Old Bielany district there are a lot of shelves, and many keys to different worlds on them. This time I went to France and its history of costumes.

Often it seems to me that I could perfectly find myself in another era, there are plenty of images of past times that swirl in my head, I imagine how I could wander the streets of my city, these 60 or 80 years ago. Melancholy is perhaps a too big word to define my feelings, but a certain amount of nostalgia is not unfamiliar to me. I wonder often what were those women, what was swirling in their minds? What hobbies could have afforded? What kind of ambitions and goals they had? Probably depending on the country their thoughts were focused on completely different challenges.

The book, which I am astonished by is entitled „Fashion in occupied France and its Polish echo” by romanist Krzysztof Trojanowski. I found there a lot of interesting topics, including descriptions of women’s clothing before World War II, during the invasion of troops, and just after it. Fashion has always been extremely important, and carried with it a voiceless, but paradoxically a very blatant message of feelings and temperament. The style changes were often associated with the political situation and the material conditions of society, and of course the mission. During the war women had various tasks and often were helping at the front, so their outfit  has evolved adapting to the needs.

Beautiful is a fragment about black colour, which is obviously fashionable as every year, and Parisian choose it for evening out, however, so as not to fall into too much monotony, fashion designers suggest to go crazy with colours on their hats, while maintaining at the same time thought to „eliminate any exaggeration, eccentricity and everything contrary to the moderation and good taste.” I imagine how revolutionery those words nowadays could be, or perhaps such discussion would be actually very much needed?

The thing that I was so much charmed by, and what causes that my thoughts run like crazy to the pre-war years is an incredible femininity revealing on each and every admired outfit. Wonderful dresses, stunning materials, essential accessories like gloves and hats, without which women did not move out of the house. I dream of returning those cuts under one condition that it will be in our reality. Beautiful clothes, noble thoughts, deeds, dreams and strength, which once women could not manifest. This combination takes my breath away, inspires and motivates to implement any idea that is born in my head.

IMG_3382

IMG_3396

IMG_3394

FullSizeRender (4)

FullSizeRender (6)

FullSizeRender (8)

FullSizeRender (10)

FullSizeRender (2)

FullSizeRender (11)
wszystkie zdjęcia pochodzą z wyżej wymienionej książki / all of the pictures come from the book mentioned above

 

 

 

 

 

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Vintage

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s